Vinoblesse dubbel gecertificeerd

maart 2019

Afgelopen week zijn twee belangrijke certificaten verlengd na uitvoerige inspecties op onze burelen, waar van onze kant natuurlijk het nodige voorbereidende werk aan voorafging. Skal is een voor ons verplicht keurmerk met jaarlijkse controle van papieren, certificaten van leveranciers, etiketten als opslagplaatsen, want: ‘Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen, exporteren of opslaan moet hiervoor door Skal gecertificeerd zijn. Alle bedrijven in de keten dus, behalve winkels (die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen) en horecabedrijven.’ Kosten zo’n 500 euro, mits je de zaken op orde hebt, anders gaat de urenteller lopen…

De driejaarlijkse controle Register wijnhandelaar van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) volgde een dag later. Hier wordt onder meer gekeken naar zaken als arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid personeel; bescherming gezondheid en veiligheid klanten; inkoopvoorwaarden; naleving en klachtenafhandeling; transparantie en eerlijke communicatie; privacy klant en consument; en een stuk boekhouding natuurlijk.

Zie ook: Vinoblesse, diploma's en keurmerken: lees verder